Wat is een gezinshuis

Het objectieve antwoord hieronder komt van de site van de overheid.

Een gezinshuis vangt kinderen op die niet langer thuis kunnen wonen. Een gezinshuis lijkt op een normaal gezin. Er zijn doorgaans 2 ouders die voor de kinderen zorgen. De kinderen in een gezinshuis hebben vaak zware, ingewikkelde problemen. Daarom krijgt 1 van de, of beide ouders betaald voor de zorg aan de kinderen. De betaalde ouder heeft altijd een passende opleiding.

Voordelen gezinshuis

De overheid wil dat kinderen zoveel mogelijk opgroeien in een normale gezinssituatie. Als dat niet thuis kan, is dit vaak in een pleeggezin. Maar soms zijn de problemen van kinderen te zwaar voor gewone pleegouders. Dan is er de mogelijkheid van een gezinshuis. In een gezinshuis heeft ten minste 1 van de ouders een opleiding om te werken met kinderen die verschillende problemen tegelijk hebben.

De voordelen van een gezinshuis:

kinderen groeien op in een normaal gezin;
professionele aandacht voor de problemen van het kind;
ten minste 1 van de ouders houdt zich fulltime bezig met de opvoeding.

Kinderen in gezinshuizen

Kinderen die in aanmerking komen voor een gezinshuis hebben vaak meerdere en ingewikkelde problemen. Ze komen vaak uit een gezin waar veel problemen zijn of waar de kinderen niet veilig zijn. Voor plaatsing in een gezinshuis hebben kinderen een indicatie nodig. Een kind krijgt zo’n indicatie van een gemeente. Vaak gaat dit via een jeugdteam of een wijkteam, of via het Centrum voor Jeugd en Gezin van een gemeente.

Kenmerken gezinshuisouders

Gezinshuisouders zorgen 24 uur per dag en 7 dagen per week voor de kinderen die bij hen in huis wonen. Ten minste 1 van de ouders krijgt hiervoor betaald. Die ouder is in vaste dienst bij een jeugdhulpaanbieder, of werkt als zelfstandig ondernemer als gezinshuisouder.

Wie zijn gezinshuisouders:

het gaat bijna altijd om een stel of echtpaar;
zij wonen doorgaans in een gewone wijk;
ten minste 1 van de gezinshuisouders is een professional in de zorg en krijgt hiervoor betaald;
de andere gezinshuisouder kan een andere baan hebben.

Belangrijke activiteiten van een gezinshuisouder
Gezinshuisouders zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Hun belangrijkste taken zijn:
observeren, opvoeden, behandelen, begeleiding, stimuleren, activeren en ondersteunen van de kinderen;
toezien op de dagelijkse gang van zaken;
contact onderhouden met de biologische ouders of andere familieleden van de kinderen; sociale vaardigheden bijbrengen en gedragsinstructies geven. Zij doen dit samen met andere hulpverleners en met het eigen gezin van het kind.