Welkom op de website van gezinshuis De oester

Wie wij zijn.
Wij Johan (1971) en Tjitske (1969) Spinder zijn sinds 1988 getrouwd.
Wij hebben 4 zonen: Abe, Tjeerd, Gjalt en Lieuwe.
Johan is een Fries van geboorte en Tjitske komt uit Stadskanaal.

In Stadskanaal liggen ook de wortels van onze betrokkenheid bij pleegkinderen.
Tjitske was als jong meisje bevriend met een jongen, die opgroeide in een pleeggezin. Die jongen is opgegroeid tot een fijne stabiele kerel, die inmiddels zelf 3 kinderen heeft. De vriendschap bestaat nog steeds.
Toen alweer enige jaren geleden in de kerk een folder was verspreid van het SGJ Christelijke Jeugdzorg raakten wij beiden enthousiast voor pleegzorg, hierbij onze vriend in onze gedachten hebbend. Na een informatieavond te hebben gevolgd hebben wij het traject om pleegouders te worden gevolgd bij Jeugdhulp Friesland.
In 2010 kregen wij onze eerste pleegdochter een meisje van bijna 2 jaar. In 2013 kwam onze pleegzoon, waarover wij inmiddels de voogdij hebben.

Vanuit Jeugdzorg is ons meer dan eens gevraagd of wij eventueel bereid zouden zijn om meerdere kinderen op te vangen. Vanwege de belasting van ons werk en de zorg voor ons gezin was dat toen niet mogelijk. Toch hebben wij het ons hart gevolgd om voor deze kinderen meer te kunnen betekenen en hebben wij besloten om ons huis open te stellen als een gezinshuis. Wij hebben onze werkzaamheden hierop aangepast. Johan is als financiële man bij een bouwbedrijf minder gaan werken en Tjitske, aanvankelijk werkzaam als pedicure, richt zich nu volledig op het pleegouderschap.

Hoe wij wonen.

Ons huis staat in het plattelandsdorp Bakkeveen in Friesland.

Bakkeveen is omgeven door bos en heide en heeft een grote supermarkt, diverse sportverenigingen, 2 basisscholen en goede busverbinding naar Groningen, Drachten en Assen.

Ons huis is opgedeeld in 2 delen. Met elk 4 slaapkamers, een eigen ingang, keuken, douche en toilet.
De ruimte, die aanvankelijk Tjitske haar praktijkruimte was, is nu een woonruimte voor ons gezinshuis. Het huis is al aangepast op een groter gezin zodat wij in het aangebouwde deel (rechts op de foto) inmiddels beschikken over 5 slaapkamers.
De opdeling van onze woning, waarbij de twee woongedeelten verbonden zijn met een tussenstuk waar de grote keuken- en eettafel staat, biedt goed de gelegenheid de oudere jeugd (inclusief onze eigen oudere kinderen) zelfstandiger te laten zijn, zodat zij zich eenvoudig ‘terug kunnen trekken’ als dat nodig is. Een mooie gelegenheid te groeien naar zelfstandigheid.
Wij als ouders in een gezinshuis zijn de vaste opvoeders, vormen de vaste basis. We bieden naast veiligheid en rust ook een professionele begeleidingen wel gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Missie
Een buitengewoon, gewoon gezin willen wij zijn, waar kinderen zich thuis voelen. Een plek waar ruimte is voor de jeugdige en zijn netwerk. Waar we door samen te werken met het netwerk en andere professionals kinderen kansen geven om zich te ontplooien en ervaringen op te doen. Waar ze deel kunnen zijn van een gezin, zich veilig en geliefd kunnen voelen. Een plek waar ze kunnen leren om met hun moeilijkheden om te gaan en waar ze aan de slag kunnen met het verwerken van hun trauma’s doordat hen continuïteit en voorspelbaarheid wordt geboden en opvoeders oog hebben voor hun behoeften.


De naam van ons gezinshuis symboliseert hoe wij naar de kinderen kijken:

De oester heeft een ruige buitenkant,
maar een maal open
ontdek je de schoonheid van de parel

 

Sociale kaart en instanties
Naast de kinderen zelf, hun ouders en het verdere netwerk, hebben wij te maken met veel instanties die allemaal op hun eigen manier betrokken zijn bij de hulpverlening. Wij willen een aantal van deze instanties benoemen en er zal per individu gekeken worden welke instantie van toepassing is.

Wij willen er wel voor zorg dragen dat het de beste zorg is, passend bij het kind en dat het zorg op maat is. Als eventuele betrokken instanties noemen we:

Het spreekt vanzelf dat als dat nodig is wij ook de hulp inschakelen van b.v. Kentalis bij een taalontwikkelingsstoornis, een logopedie, diverse therapeuten enz.